Τη θεμελίωση 370 ισχυρών και αποτελεσματικών δημοτικών οργανισμών αντί των 1034 που υπάρχουν σήμερα εξήγγειλε ο υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Γιάννης Ραγκούσης. Με τον τρόπο αυτό, όπως επεσήμανε, μειώνονται από 6000 σε 2000 τα νομικά πρόσωπα και οι επιχειρήσεις των δήμων. Παράλληλα, θεμελιώνονται 7 αντί των 13 κρατικών περιφερειών.

Σε επίπεδο πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης, ο Γιάννης Ραγκούσης ανακοίνωσε ότι η κατανομή των πόρων θα γίνεται με γεωγραφικά και οικονομικά κριτήρια ενώ θα υπάρχει ενιαία στρατηγική και σχεδιασμός με βάση την πράσινη ανάπτυξη. Όπως είπε ο υπουργός, μόνο έτσι θα γίνει η νέα αρχιτεκτονική για την αυτοδιοίκηση όχημα πράσινης ανάπτυξης.

Σε επίπεδο δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης, θα υπάρχει αιρετός περιφερειακός άρχοντας και θα εγκαινιαστεί ο θεσμός του αντιπεριφειάρχη. Σημαντικός δε, θα είναι ο ρόλος της περιφερειακής εκτελεστικής επιτροπής.

Εξάλλου, ιδιαίτερη πρόβλεψη θα υπάρχει για τους νησιωτικούς δήμους – οι οποίοι αποτελούν το 25% των δήμων της χώρας – ενώ γενική αρχή είναι να μην υπάρξει γειτονιά και χωριό χωρίς πόρους που να απορρέουν και να σχετίζονται με τις ανάγκες του.

Όπως ανέφερε ο Γιάννης Ραγκούσης, έως τώρα οι πόροι της τοπικής αυτοδιοίκησης απορρέουν από τα τέλη κυκλοφορίας και το φόρο εισοδήματος. Σύμφωνα με τις νέες προβλέψεις, θα απορρέουν και από τον ΦΠΑ. Σύμφωνα με τον υπουργό, με τον τρόπο αυτό, τα δημοτικά έσοδα θα συνδέονται άμεσα με την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

“Συνήγορος του Δημότη” και e-ΚΕΠ

Στην ομιλία του ο υπουργός Εσωτερικών αναφέρθηκε και στο νέο θεσμό του Συνηγόρου του Δημότη, ο οποίος θα λειτουργεί σε στενή συνεργασία με το Συνήγορο του Πολίτη, ενώ εξήγγειλε τη δημιουργία δημοτικών Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών τα οποία με τη χρήση των νέων τεχνολογιών θα προσφέρουν άμεση εξυπηρέτηση των δημοτών. Για το σκοπό αυτό οι πολίτες θα έχουν στη διάθεσή τους μία “έξυπνη” κάρτα, μέσω της οποίας θα μπορούν να αποκτούν άμεσα και χωρίς αναμονή κάποιο έγγραφο όπως για παράδειγμα ένα πιστοποιητικό. Παράλληλα θεσπίζεται ένα πρόγραμμα παροχής διοικητικών υπηρεσιών κατ’ οίκον, μέσω υπαλλήλων που θα επισκέπτονται τους πολίτες που δεν μπορούν να μετακινηθούν.

Κατά τον υπουργό, θα υπάρχουν τρεις πυλώνες για τη νέα αρχιτεκτονική της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Οι τρεις πυλώνες είναι οι εξής:

- Πόροι θα προέρχονται από την αναθεώρηση του ΕΣΠΑ

- Θα χρηματοδοτείται η πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, που είναι απαραίτητο για τη στελέχωση υπηρεσιών του ΟΤΑ

- Καθιερώνεται μεγάλο αναπτυξιακό πρόγραμμα τουλάχιστον ισοδύναμο με το αντίστοιχο της αυτοδιοίκησης που έχει το όνομα “Θησέας”

επίσης θα θεσπιστούν:

- Θεσπίζεται η δημοσίευση στο διαδίκτυο όλων των αποφάσεων των οργανισμών ΟΤΑ

- Θεσπίζεται η αυτοτελής οικονομική εποπτεία των Δήμων

- Υποχρεωτικό διπλογραφικό σύστημα στους Δήμους

- Αντικατάσταση του προγράμματος ΘΗΣΕΑ με νέο Πρόγραμμα Ανάπτυξης!!!

- Δημιουργία συνηγόρου του πολίτη

- Μικρά και ευέλικτα ΚΕΠ σε κάθε γειτονιά με έκδοση “έξυπνης κάρτας” για το κάθε πολίτη… έκδοση πιστοποιητικών μέσω ATM ..

- Πρόγραμμα Διοικητικής Βοήθειας στο σπίτι