Subscribe

RSS Feed (xml)


design by

zen-design!

Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2009

Πώς είναι έτσι ο κόσμος;

Πόσο λοιπόν χειρότερος θα ήταν αυτός ο κόσμος αν ΔΕΝ είχαμε ΦΥΛΑΚΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ;

Ο Συνήγορος του Παιδιού με αφορμή την ένταση που επικρατεί στον χώρο των σωφρονιστικών καταστημάτων της χώρας και τα αιτήματα που διατυπώθηκαν εκ μέρους συντονιστικής επιτροπής κρατουμένων προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης στα οποία περιλαμβάνεται πρόταση για "κατάργηση των φυλακών ανηλίκων και καθιέρωση ανοικτών δομών φροντίδας και προστασίας των εφήβων και των νέων"επισημαίνει ότι οι χώροι που κρατούνται ανήλικοι

δεν εκπληρώνουν τους σκοπούς της σωφρονιστικής μεταχείρησης.

Συγκεκριμένα ο Συνήγορος του Παιδιού σημειώνει ότι τα Καταστήματα Κράτησης Νέων Αυλώνα, Βόλου και Κασσαβέτειας, Φυλακή Διαβατών,Γυναικεία Φυλακηή Κορυδαλλού και Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Βόλου δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ούτε εκπληρώνουν τους σκοπούς της σωφρονιστικής μεταχείρισης ανηλίκων ,διότι εκτός της στέρησης της ελευθερίας,που κατά νόμο επιβάλλεται σε νηλίκους κρατούμενους, επιβάλλεται στην πράξη στέρηση και άλλων δικαιωμάτων ,όπως της ελεύθερης έκφρασης, της ανάπτυξης της προσωπικότητας, της θεραπευτικής παρέμβασης για την αντιμετώπιση ειδικών προβλημάτων ,

όπως η τοξικοεξάρτηση και της μέριμνας για κοινωνική επανένταξη.

Επί πλέον στους χώρους αυτούς υφίστανται σοβαρές παραβιάσεις ως πρός τις συνθήκες διαβίωσης που δεν ανατποκρίνονται στις ανάγκες της παιδικής ηλικίας.συμβίωση ανηλίκων μαζί με ενήλικα πρόσωπα -νεαρούς ενήλικες- ανεπαρκής υγειονομική περίθαλψη, δεν διαχωρίζονται οι ανήλικοι στους οποίους έχει επιβληθεί προσωρινή κράτηση από τους καταδίκους κ.λπ..Ο Συνήγορος του Παιδιού έχει επισημάνει επανειλημμένα προς το υπουργείο Δικαιοσύνης και τη Βουλή, στο πλαίσιο των Ετήσιων Εκθέσεων, την ανάγκη να εφαρμοσθούν διεξοδικότερα τα εκ του νόμου προβλεπόμενα αναμορφωτικά μέτρα για ανηλίκους, μέτρα που λειτουργούν εναλλακτικά στον εγκλεισμό, όπως είναι τα μέτρα επιμέλειας, η κοινωφελής εργασία, η επανορθωτική δικαιοσύνη και η ένταξη σε προγράμματα εκπαίδευσης και ψυχο-κοινωνικής υποστήριξης.Ο Συνήγορος του Παιδιού έχει επισημάνει επανειλημμένα προς το υπουργείο Δικαιοσύνης και τη Βουλή, στο πλαίσιο των Ετήσιων Εκθέσεων, την ανάγκη να εφαρμοσθούν διεξοδικότερα τα εκ του νόμου προβλεπόμενα αναμορφωτικά μέτρα για ανηλίκους, μέτρα που λειτουργούν εναλλακτικά στον εγκλεισμό,

όπως είναι τα μέτρα επιμέλειας, η κοινωφελής εργασία, η επανορθωτική δικαιοσύνη

και η ένταξη σε προγράμματα εκπαίδευσης και ψυχο-κοινωνικής υποστήριξης.


Απόλυτη ανάγκη επίσης είναι να λειτουργήσουν περισσότεροι

ξενώνες φιλοξενίας για εφήβους με παραβατική συμπεριφορά και

να προχωρήσει η ίδρυση και λειτουργία των Μονάδων Μέριμνας

Νέων, που προβλέπονταν σε σχέδιο νόμου, το οποίο δόθηκε μεν

στη δημοσιότητα από το υπουργείο Δικαιοσύνης ήδη το 2003,


ουδέποτε όμως εγκρίθηκε από τη Βουλή.

Ειδικότερα, ο Συνήγορος του Παιδιού εκτιμά ότι η ελληνική Πολιτεία χρειάζεται επειγόντως

να μελετήσει και υλοποιήσει μέτρα που θα διασφαλίζουν:

- Την έκτιση των στερητικών της ελευθερίας ποινών για ανηλίκους σε χώρους ξεχωριστούς από τις φυλακές και τα ειδικά καταστήματα κράτησης νέων, ώστε οι ανήλικοι να μην συνυπάρχουν με νεαρά ενήλικα πρόσωπα και να διαβιούν σε συνθήκες ανταποκρινόμενες στις ανάγκες της παιδικής ηλικίας και κατά το δυνατόν εγγύτερα στα πρότυπα της οικογενειακής ζωής.

πηγή: στον πηγαιμό για την ιθάκη

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχολιάστε ελεύθερα...

Διαβαστηκαν περισσοτερο

Ετικέτες

Το δίκαιο, πάντα προϋποθέτει κανόνες εφαρμογής. Αλλά ο πρώτος, (από όλους τους κανόνες), είναι πως δεν επιτρέπεται κανείς να τους αλλάζει, κάθε φορά, σύμφωνα με τα μέτρα του...
(κλικ) Καραμούζα ΑΣΕΠ για τον Δήμο Κορυδαλλού

Μικρό Ημερολόγιο Συνόρων

Μικρό Ημερολόγιο Συνόρων
ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ